ÁSZF

1. Bevezető

A Momzee Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) a COVENTRY HOUSE Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon (https://momzee.hu) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazzák.

Jelen ÁSZF a fent említett weboldalon keresztül megrendelt online kurzusokra érvényes, az ilyen módon létrejött polgárjogi jogviszony elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóként általunk működtetett Honlapon létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában, folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi linken: https://momzee.hu/aszf/

Jelen ÁSZF rendelkezései 2024.04.11. napjától kezdődően hatályosak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, azt nem iktatjuk. Szolgáltatóként nem vetjük alá magunkat magatartási kódex rendelkezéseinek.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe kívánja venni az általunk biztosított szolgáltatásokat, kérjük figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

 

2. A Szolgáltató adatai

COVENTRY HOUSE Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Coventry House Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-107928

Adószám: 11936921-2-03

Közösségi adószám: HU11936921

Székhely: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

Üzleti tevékenység helye: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

Postacím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

E-mail cím: info@coventry.hu

Webhely: https://momzee.hu/

Tárhelyszolgáltató: CLOUDWAYS (Junction Business Centre, 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians STJ3334, Malta; privacy@cloudways.com)

Szolgáltató elérhetősége, a felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@momzee.hu

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11732002-20406817 vagy 11732002-20406817-00000000

IBAN: HU14117320022040681700000000

SWIFT kód: OTPVHUHB

Kamarai azonosítószám:

4-20-15 – Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

3. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

3.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen megrendelhető kurzusok és kurzuscsomagok (a továbbiakban: online kurzusok) megvásárlására vonatkoznak. Az online kurzusok online hozzáférhető, valamint esetenként letölthető digitális tartalmakat, továbbá egyes konstrukciók esetén online jelenlét mellett megtartott élő előadásokat, konzultációkat is magukban foglalhatnak.  

3.2. A szerződő felek:

 • Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és az online kurzusok értékesítője.
 • Felhasználó, mint a webhelyről online kurzusokat megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

3.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem befolyásolja.

 

4. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

4.1. A webhelyen online kurzusok rendelhetők meg. A webhelyen megrendelhető online kurzusok lényeges jellemzőiről Felhasználó a megrendelést megelőzően az online kurzusok jellemzőit leíró oldalakon tájékozódhat.

4.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

4.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

4.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

4.6. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a weboldalon tájékozódhat az online kurzusokhoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

 

5. A vételár meghatározása

5.1. Felhasználó az online kurzusok aktuális árairól a weboldal online kurzusok leírásait bemutató oldalain tájékozódhat.

5.2., A kurzusoknál és kurzuscsomagoknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak.

5.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

5.4. A webhely weboldalain látható tartalmak árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt tartalmak, online kurzusok árát nem befolyásolja.

5.5. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott kurzuscsomag mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló, árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10 000 Ft helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árral érintett online kurzusra vonatkozóan nem jön létre szerződés. Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti az online kurzust.

 

6. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

6.1. Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg, az online kurzus kiválasztásával („Kérem a kurzust!” gombra kattintással) és megvásárlásával.

6.2. Felhasználó a megvásárolható szolgáltatások lényeges jellemzőit az online kurzusokról szóló leíró oldalakon ismerheti meg.

6.3. Az online kurzusok a megrendelést követően a Thinkific online kurzusplatform felületén válnak elérhetővé Felhasználó számára a megrendelést követő 2 éven belüli időtartamban.

6.4. Felhasználó a megrendelését online, a https://momzee.hu weboldalon adhatja le. A kiválasztott online kurzus részleteit bemutató aloldalon – önálló kurzusként vagy csomagajánlatban választva – az „Kérem a kurzust!” gombra kattintva tudja elindítani a vásárlási folyamatot.

6.5. Az online kurzus vagy kurzuscsomag kiválasztását követően Felhasználó a számlázási űrlapon (továbbiakban: Űrlap) adhatja meg a számlázáshoz szükséges adatait. Magánszemélyként eljárva Önnek a vezetéknevét, keresztnevét és a címét (ország, város, pontos cím) szükséges megadnia a számla kiállításához, valamint az e-mail címét és telefonszámát (ez utóbbi opcionális). Amennyiben jogi személyként vásárol, az alábbi adatokat szükséges megadnia a számlázási adatoknál: vezetéknév, keresztnév, adóalany módja, hivatalos név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok (cégnév, adószám, irányítószám, település, cím, ország).

6.6. Ahhoz, hogy a számlázási adatok megküldésre kerüljenek részünkre, szükséges Önnek, mint Felhasználónak elfogadni az ÁSZF-ünk és Adatkezelési tájékoztatónk tartalmát, illetve nyilatkoznia szükséges a személyes adatai kezelésével összefüggésben a hozzájárulás megadásáról. Enélkül nem tudjuk a regisztrációs kérelmet befogadni.

6.7. A számlázási adatok megadását követően a felület a Thinkific online kurzusplatform fizetési felületére irányítja Felhasználót. Amennyiben Felhasználó rendelkezik Thinkific felhasználói fiókkal, úgy belépést követően bankkártyás fizetéssel tudja megvásárolni a kurzust. Amennyiben Felhasználó még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, azt a megrendelés során létre kell hoznia a 10. pontban jelzettek szerint. A fizetési folyamat új fiók létrehozása esetén is a Thinkific felhasználói fiókon keresztül történik. A Thinkific felhasználói fiók létrehozása azért szükséges a vásárlási folyamat során, mivel a megvásárolt online kurzusokhoz tartozó tartalmak a Thinkific felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé Felhasználó számára.

6.8. Felhasználó a Thinkific felhasználói fiókba történő belépést követően bankkártyás fizetéssel tudja megvásárolni az online kurzust. Bankkártyás fizetés során a tranzakció külső fizetési szolgáltató platformon, a Stripe rendszerén keresztül történik. A Stripe a legszigorúbb iparági szabványoknak megfelelő biztonsági tanúsítványokkal rendelkezik, melyekről Felhasználó bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://stripe.com/docs/security.

6.9. Szolgáltató időszakos, eseti kampányok során lehetőséget biztosít Felhasználó részére a kedvezményre jogosító kupon beváltására, ezáltal kedvezmény igénybevételére. Szolgáltató az adott kampányban részletesen tájékoztatja Felhasználót a kuponhoz való hozzájutás és felhasználás feltételeiről. A megrendelés során Felhasználó a kedvezményre jogosító kupont a Thinkific fizetési felületén megjelenő mezőben adhatja meg.

6.10. Felhasználó a tranzakció befejezéséről és a megvásárolt kurzusról automatikus email-es visszaigazolást kap a Thinkific felhasználói fiók regisztrálása során megadott email címre. A szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

6.11. A bankkártyás fizetési tranzakció befejezését és a megrendelés feldolgozását követően Szolgáltató 8 napon belül megküldi a számlát Felhasználó részére.

6.12. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés visszaigazolásának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató hello@momzee.hu email címére Felhasználó által történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, és indokolt esetben a megrendelést korrigálja.

 

7. A megrendelés utólagos korrigálása

7.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt haladéktalanul jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (hello@momzee.hu), hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

7.2. Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri, melyről külön egyeztet az érintett Felhasználóval, és melynek értelmében módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

 

8. Fizetési feltételek

8.1. Az online kurzusokat kizárólag bankkártyás fizetéssel lehet megvásárolni. Az online fizetési szolgáltatást a Stripe biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával vagy Stripe számlával fizethet. Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland (Írország) részére adja meg, a Thinkific felületén lévő Stripe biztonságos fizetési kapun keresztül. A Stripe nem osztja meg az adatokat Szolgáltatóval. Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek.

 

9. Teljesítési határidő

9.1. A megrendelt online kurzusba tartozó digitális tartalmakhoz való hozzáférést a sikeres online fizetést követően haladéktalanul, de legfeljebb az azt követő 7 napon belül biztosítja Szolgáltató Felhasználó részére a Thinkific felhasználói fiókon keresztül.

9.2. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

 

10. Regisztráció

10.1. Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik a szolgáltatás megtekintéséhez szükséges Thinkific felhasználói fiókkal, a Honlapon keresztül tudja elindítani a Thinkific felhasználói fiók regisztrációjának folyamatát a vásárlás során, a számlázási adatok megadását követően az új fiók létrehozása oldalon, ahol a keresztnév, vezetéknév és e-mail cím, valamint a jelszó megadásával és a regisztrációs űrlap elküldésével tudja a Felhasználó létrehozni Thinkific felhasználói fiókját.

10.2. A regisztrációra magánszemélyként, illetve cégként is lehetősége van. Itt tudja jelezni továbbá, hogy feliratkozik-e a hírlevelünkre.

10.3. A regisztrációs űrlap elküldését követően a Thinkific rendszere e-mail megerősítést küld a Felhasználónak, aki a megerősítő e-mailben megjelölt módon eljárva (pl. az e-mailben található megerősítő linkre kattintva) jön létre a Thinkific felhasználói fiók. A Felhasználó ezt követően tud belépni és a vásárlást befejezni.

Regisztráció és vásárlás magánszemélyként

10.4. Magánszemélyként történő regisztráció esetén Ön fogyasztónak minősül, így a fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések irányadóak lesznek Önre, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

10.5. Magánszemélyként a regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadnia: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó.

10.6. A regisztrációról automatikus visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, azonban további teendője nincs, a Regisztráció” gomb megnyomását követően a regisztráció megtörténik.

Regisztráció és vásárlás cégként

10.7. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben cégként vásárol, abban az esetben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró vállalkozásnak minősül, így a fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések nem vonatkoznak a cégre.

10.8. „Cégként” történő kategorizálás tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § b) pontja szerinti vállalkozásnak minősül az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, ideértve az egyéni vállalkozót, természetes személyt is, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül jár el.

10.9. A Thinkific felhasználói fiók létrehozásának folyamata megegyezik a magánszemélyek regisztrációjánál leírtakkal.

Felhasználói fiók

10.10. Thinkific felhasználói fiókkal Ön, mint regisztrált Felhasználó a „Bejelentkezés” menüponton keresztül az e-mail címe és jelszava megadásával a „Bejelentkezés” gombra kattintva bejelentkezhet a Thinkific felhasználói fiókjába, ahol megtekintheti a korábban megvásárolt kurzusait.

10.11. Bejelentkezést követően a Thinkific felhasználói fiókon belül a „Profil szerkesztése” menüben lehetősége van a megadott adatait áttekinteni és módosítani.

10.12. A „Jelszó módosítása” menüponton keresztül módosítani tudja a jelszavát, melyet a „Folytatás” gombra kattintással véglegesíthet.

10.13. A „Megrendeléseim” menüpont alatt meg tudja tekinteni korábbi megrendeléseinek adatait, így a rendelések számát, dátumát, és a rendelések összesítőjét is.

10.14. A Thinkific felhasználói fiókjának törlését Ön bármikor kérheti a hello@momzee.hu e-mail címre küldött megkeresésében. Fontos, hogy amennyiben törlésre kerül a Thinkific felhasználói fiók, akkor az a továbbiakban már nem lesz helyreállítható, rendszerünkből minden olyan adat törlésre kerül, amelynek tárolását és megőrzését jogszabály nem írja elő. Amennyiben Ön vásárolt a weboldalunkon, úgy az irányadó jogszabályi kötelezettségekből fakadóan kötelesek vagyunk bizonyos adatokat a Thinkific felhasználói fiók törlését követően is a jogszabályokban meghatározott ideig kezelni.

10.15. A „Kilépés” gombra kattintással tud kijelentkezni a Thinkific felhasználói fiókjából.

Elfelejtett jelszó

10.16. Amennyiben elfelejtette a regisztráció során megadott, bejelentkezéshez szükséges jelszavát, lehetősége van új jelszót kérelmezni az „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva.

10.17. Ebben az esetben szükséges a regisztráció során használt e-mail címet megadni, ezt követően erre az e-mail címre kiküldünk egy új jelszót, melynek segítségével be tud jelentkezni a Thinkific felhasználói fiókjába. A bejelentkezést követően, a Thinkific felhasználói fiókon belül, a „Jelszó módosítása” menüponton keresztül módosítani tudja a jelszavát, melyet a „Folytatás” gombra kattintással véglegesíthet.

 

11. A Thinkific felhasználói fiók használata

11.1. Online kurzus megrendelése során amennyiben Felhasználó még nem rendelkezik Thinkific felhasználói fiókkal, azt a megrendelés teljesítése során, a 10. pontban jelzettek szerint létre kell hoznia, mivel a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmak a Thinkific felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé Felhasználó számára.

11.2. Szolgáltatónak jogában áll Felhasználó érvényes Thinkific felhasználói fiókját törölni a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket. A Thinkific felhasználói fiók fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése esetén a Thinkific felhasználói fiók törlését követően Felhasználó nem fér hozzá a megvásárolt online kurzusokhoz tartozó tartalmakhoz, mivel azok hozzáférésének feltétele a Thinkific felhasználói fiók megléte, ugyanakkor a megrendelést követően a hozzáférés biztosításával Szolgáltató részéről teljesítettnek számítanak ezek az ügyletek is. Amennyiben Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből. Amennyiben Szolgáltató már részben teljesített, a fenti okból történő fiókmegszüntetés esetén nem köteles visszafizetni a Felhasználó befizetését, a teljesítésének arányától függetlenül.

11.3. Felhasználó a Thinkific felhasználói fiókjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak a hello@momzee.hu címre küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

11.4. A Thinkific felhasználói fiók törlését teheti szükségessé Felhasználó Thinkific felhasználói fiókjában kezelt személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

11.5. Tekintettel arra, hogy a megrendelés teljesítéséhez, illetve az online kurzusokhoz tartozó tartalmakhoz történő hozzáféréshez Thinkific felhasználói fiók megléte szükséges, így Felhasználó a kérésére történő törlés esetén a korábban megrendelt, illetve megvásárolt online kurzusokhoz tartozó tartalmakhoz való hozzáférését elveszíti, továbbá Felhasználó Thinkific felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül. Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a Thinkific felhasználói fiókjának törlését, az online kurzus megvásárlását követően a hozzáférés biztosításától számított legfeljebb 30 napon belüli törlési igénye esetén Szolgáltató visszafizeti az online kurzus vételárát. Amennyiben Felhasználó ezen időszakon túl kéri Thinkific felhasználói fiókjának törlését, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által az online kurzusért fizetett összeget. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Felhasználó jogszabályban meghatározott indokolás nélküli felmondási joga gyakorlásának esetére.

 

12. Az online kurzusokra vonatkozó további rendelkezések

12.1. Felhasználó a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó online megtekinthető tartalmakat megtekinteni, illetve a letölthető tartalmakat letölteni kizárólag a Thinkific felhasználói fiókjába történő belépést követően tudja.

12.2. A kurzuscsomagokhoz tartozó online megtekinthető, illetve letölthető tartalmakhoz való hozzáférést Szolgáltató a vásárlástól számított 2 évig biztosítja. A 2. év lejárata előtt a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a hozzáférés lejáratának időpontjáról.

12.3. Az online kurzusokhoz tartozó online megtekinthető, illetve letölthető tartalmak ideiglenes hozzáférhetetlensége esetén Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést.

12.4. Felhasználó a vásárlással a tartalmak alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot.

Felhasználó

 • a letölthető tartalmakat kizárólag saját eszközre töltheti le,
 • letölthető tartalmat csak 1 példányban nyomtathat ki, csak saját, magáncélú felhasználásra,
 • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót másnak semmilyen formában nem adhatja tovább és nem teheti hozzáférhetővé,
 • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót oktatási célra nem használhatja fel semmilyen formában,
 • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót üzleti célra nem használhatja fel semmilyen formában,
 • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót semmilyen célból nem hozhatja nyilvánosságra,
 • a lejátszható videót nem másolhatja, nem töltheti le,
 • az online kurzusról hang-, illetve videófelvételt nem készíthet,
 • a Thinkific felhasználói fiókot kizárólag a hozzáférést vásárló személy használhatja.

12.5. A jelen ÁSZF-ben foglaltak Felhasználó általi megszegése a Thinkific felhasználói fiókjának törlésével, így a megvásárolt kurzuscsomaghoz való hozzáférésének megszűnésével járhat.

 

13. Momzee nap

13.1. A Momzee nap a Szolgáltató által létrehozott a Facebookon eseti jelleggel megrendezendő online ismeretterjesztő rendezvény.

13.2. A Momzee napon a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

13.3. A rendezvényen elhangzott előadások az előadás napját követő visszanézése a prémium jegy megvásárlásához kötött. A prémium jegy vételárának pontos meghatározása a weboldal Momzee nap fülén érhető el. A jegy megvásárlása után az előadások a Thinkific felületén lesznek elérhetőek.

13.4. A prémium jegy megvásárlása esetén az előadások mellé egy 20-%-os kupon is jár, melyet a weboldal online kurzusainak bármelyikére felhasználhat a Felhasználó. Továbbá a jegyhez jár egy kuponfüzet is, melyben a Felhasználó kedvezményes ajánlatokat talál egyéni konzultációs alkalmakra és a weboldalon lévő szolgáltatásokra a kuponfüzetben meghatározott összegben.

 

14. Ügyfélszolgálat

14.1. Felhasználó az alábbi elérhetőségeken fordulhat Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

 • E-mail cím: hello@momzee.hu
 • Üzenet: A webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított legfeljebb 3 munkanapon belül válaszol.

 

15. Elállási és felmondási jog

15.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó́ esetében a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog szabályait a fogyasztó́ és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló́ 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg.

15.2. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát csak a 9. pontban meghatározott teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha Szolgáltató Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést.

15.3. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

15.4. Amennyiben Felhasználó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, az elállási vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat írásban tehető meg. Felhasználó az elállási vagy felmondási jogának gyakorlásához felhasználhatja a 2. számú mellékletben lévő nyilatkozatmintát is.

15.5. Az elállás/felmondás elfogadásától számított legfeljebb 14 napon belül Szolgáltató az érintett szolgáltatások vételárát visszatéríti Felhasználó részére. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett szolgáltatások díját és a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Szolgáltató felé megfizetett költségeket köteles visszatéríteni Felhasználó részére. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

15.6. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom – így az online hozzáférhető, illetve letölthető tartalmak – tekintetében, ha Szolgáltató Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

 

16. Felelősség kizárása

16.1. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

16.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a megvásárolt online kurzus megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le Szolgáltatóval, illetve az egyeztetés során Szolgáltató nem erősítette meg az alkalmasságát. Az online kurzusok felhasználására a honlapon rájuk vonatkozóan közzétett információk irányadók, a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt Szolgáltatót nem terheli felelősség.

16.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

16.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a kurzuscsomag vásárlására vonatkozóan már érvényesen leadott megrendeléseket teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. Ez esetben Szolgáltató az online kurzusokhoz való hozzáférés biztosításától számított legalább 6 hónapig biztosítja a digitális tartalmak elérését.

16.5. Az online kurzusokban elhangzott információk nem helyettesítik a kifejezetten az adott személy vagy család számára tartott, a pontos probléma, helyzet és egyéb, a tanácsadáshoz elengedhetetlen információk ismeretében személyre szabott szakértői, orvosi tanácsadást. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a weboldalon és az online kurzusokban közzétett szakmai információk tájékoztató jellegűek és általános érvényűek, és egyetlen esetben sem helyettesítik az orvos vagy szakértő felkeresését.  A megjelenített tartalom nem minősül személyes orvosi vagy egyéb (szak-)tanácsadásnak, éppen ezért Szolgáltató a közétett információk teljeskörűségét nem szavatolja, az ebből fakadó hibák, károk, sérelmek, veszteségek bármely formájáért – történjen bármilyen okból – Szolgáltatót nem terheli felelősség.

16.6. Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatásnyújtása során a korrekt, szakmailag pontos, hiteles és naprakész információnyújtás érdekében.

16.7. A weboldalon közzétett kurzusokban lévő információk általános jellegűek, nem vonatkoznak konkrét helyzetekre, egyedi esetekre. Ebből kifolyólag Szolgáltató nem tudja garantálni a teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk közlését, hiszen a kurzusokkal átfogott területek folyamatos változás alatt vannak.

16.8. A kurzusban elhangzottak nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai, szakorvosi, egyéb terápiás vagy szakértői tanácsadást és kezelést, így a Szolgáltató kizárja a felelősségét a kurzusokon elhangzottak alkalmazásából eredő károkért, egészségkárosodásért.

16.9. Az online kurzusokhoz tartozó online megtekinthető, illetve letölthető tartalmak ideiglenes hozzáférhetetlensége esetén Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést. Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okok miatt elérhetetlenné vált tartalmak elérhetetlenné válásával összefüggő következményekért.

16.10.  Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 

17. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

17.1. A Szolgáltató egyes közösségi oldalain megosztott olvasható cikkekhez Felhasználó hozzászólhat. Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért. Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés előtt moderálja.

17.2. Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek bármilyen formában történő megsértésére.

17.3. A közösségi oldalakon megjelenő jogsértő hozzászólásokat Szolgáltató törölheti, vagy kérésre törli. Ide tartoznak azok a hozzászólások, amelyek:

 • Szolgáltató vagy mások jogait vagy érdekeit sértik,
 • tartalmuk jogszabályba vagy jelen feltételekbe ütközik.

17.4. Szolgáltató az egyes hozzászólásokat utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli – vagy változatlan formában meghagyja, vagy teljes egészében törli azokat. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

17.5. A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges.

17.6. A webhelyen megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen.

 

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó szerzői jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Az erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

18.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

 

19. Adatkezelés, adatvédelem

19.1. Szolgáltatóként a Felhasználók személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatója szerint kezeljük. Kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeljük a személyes adatokat. A Honlap használatával és a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről az alábbi linken elérhető Adatkezelési tájékoztatónk rendelkezik: https://momzee.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

19.2. A Honlapon található cookie-kkal kapcsolatos további információkat a Cookie tájékoztató tartalmazza, mely az alábbi linken elérhető: https://momzee.hu/cookie-tajekoztato/

 

20. Szerződési feltételek módosítása

20.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor, előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

21. Alkalmazandó jog

21.1. A webhelyet üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint Felhasználóra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó.

21.2. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

21.3. A jelen ÁSZF-ben említett időpontok, időintervallum-megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

21.4. A jelen ÁSZF-ben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

22. Panasz, jogérvényesítés

22.1. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) rendelkezései szerint, Vásárlóként a szolgáltatásokkal vagy tevékenységünkkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeinken teheti meg írásban.

22.2. Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszával az alábbi elérhetőségeken fordulhat Szolgáltatóhoz:

COVENTRY HOUSE Kft.

Postacím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

E-mail: hello@momzee.hu

22.3. Szolgáltató panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja Felhasználónak.

22.4. Szolgáltató panasz esetén az Fgytv. rendelkezései alapján járunk el. Ha a panasz kezelésével Ön nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát az Fgytv. rendelkezései szerint átadjuk Önnek. Levelezési címünkre vagy e-mail elérhetőségünkre megküldött panasz esetén, az írásbeli panaszt a beérkezését követő 30 napon belül megvizsgáljuk és érdemben megválaszoljuk, továbbá intézkedünk arról, hogy a válaszunk eljusson Önhöz. Ha a panaszát elutasítjuk, álláspontunkról az elutasításra vonatkozó érdemi válaszunkban, indoklásunkkal együtt tájékoztatjuk Önt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát kötelesek vagyunk az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése értelmében 3 évig megőrizni. Felhasználó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 • A 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 • Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek aktuális elérhetőségeit az alábbi linken találja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2
 • A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve és elérhetősége:

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Péter Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

22.5. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, panasza esetén igénybe veheti az Európai Bizottság online vitarendezési eszközét. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ezt követően pedig Felhasználó bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a honlapon keresztül. További információ az Európai Bizottság honlapján érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr

22.6. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróságon is megindíthatja a pert.

 

23. Vismaior

23.1. Szolgáltatóként nem felelünk az Önt, mint Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely hatókörünkön kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

23.2. Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett Fél akaratától függetlenül következik be, az egyik Fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (pl.: háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot, stb.). Nem vagyunk felelősek a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a vis maior események közreműködőinket (alvállalkozóinkat) hátráltatják vagy akadályozzák. A vis maior esemény bekövetkezte esetén haladéktalanul írásban tájékoztatjuk az előzetesen megadott kapcsolattartási elérhetőségein. Nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis maior körülmények következtében nem képes az érintett Fél, így szerződéses kötelezettségeink szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak.

23.3. A koronavírus (COVID-19) járványra, illetve az orosz-ukrán háborúra figyelemmel tájékoztatjuk Önt, hogy mivel a koronavírus, illetve az orosz-ukrán háború kereskedelmi forgalomra, az üzletmenetünkre, munkaszervezésünkre gyakorolt hatása rövid időközönként változik, illetve arra Szolgáltatóként semmilyen ráhatásunk nincsen, így az ilyen okból eredő késedelemért, illetve esetleges részben vagy egészben történő meghiúsulásért eredő felelősségünket teljes egészében kizárjuk. Ön a koronavírussal, illetve az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos tájékoztatásunkat jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi. Szolgáltatóként egyeztetéseket folytatunk Önnel a késedelemből, meghiúsulásból eredő következmények csökkentése, kiküszöbölése, esetleges megoldások kidolgozása céljából a megadott elérhetőségein.

 

24. Szerzői jogok

24.1. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

24.2. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a megrendelés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználóknak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

24.3. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://momzee.hu/  domain nevére, az ehhez tartozó aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az adatbázis kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Szolgáltató külön engedélyt ad.

24.4. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az adatbázist módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

25. Záró rendelkezések

25.1. Jelen ÁSZF minden rendelkezése önállóan értelmezendő. Abban az esetben, ha valamely bíróság vagy hatóság döntéséből eredően egyes részei a továbbiakban nem alkalmazandóak, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és joghatás kiváltására alkalmasak maradnak.

25.2. Tájékoztatjuk, hogy a jogviszonnyal kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.

25.3. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevőkre a szolgáltatás időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók, azaz a megrendelésekre a megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Fenntartjuk a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, mely változásokról a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 30 nappal tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit, és a módosított ÁSZF elérhetőségét, valamint a módosítás hatályba lépésének napját is. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel szemben az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.

25.4. Nem vonatkozik a 30 napos határidő az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokra. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigálunk, vagy olyan pontosításokat eszközölünk, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha saját magunkra, mint Szolgáltatóra vonatkozó adatot korrigálunk. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 30 napos határidőnél rövidebb is lehet. Felhasználóként Ön mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

1. Bevezető

A Momzee Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) a COVENTRY HOUSE Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon (https://momzee.hu) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazzák.

Jelen ÁSZF a fent említett weboldalon keresztül megrendelt online kurzusokra érvényes, az ilyen módon létrejött polgárjogi jogviszony elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóként általunk működtetett Honlapon létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában, folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi linken: https://momzee.hu/aszf/

Jelen ÁSZF rendelkezései 2024.04.05. napjától kezdődően hatályosak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, azt nem iktatjuk. Szolgáltatóként nem vetjük alá magunkat magatartási kódex rendelkezéseinek.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe kívánja venni az általunk biztosított szolgáltatásokat, kérjük figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

2. A Szolgáltató adatai

COVENTRY HOUSE Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Coventry House Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-107928

Adószám: 11936921-2-03

Közösségi adószám: HU11936921

Székhely: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

Üzleti tevékenység helye: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

Postacím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

E-mail cím: info@coventry.hu

Webhely: https://momzee.hu/

Tárhelyszolgáltató: CLOUDWAYS (Junction Business Centre, 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians STJ3334, Malta; privacy@cloudways.com)

Szolgáltató elérhetősége, a felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@momzee.hu

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11732002-20406817 vagy 11732002-20406817-00000000

IBAN: HU14117320022040681700000000

SWIFT kód: OTPVHUHB

Kamarai azonosítószám:

4-20-15 – Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

3.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen megrendelhető kurzusok és kurzuscsomagok (a továbbiakban: online kurzusok) megvásárlására vonatkoznak. Az online kurzusok online hozzáférhető, valamint esetenként letölthető digitális tartalmakat, továbbá egyes konstrukciók esetén online jelenlét mellett megtartott élő előadásokat, konzultációkat is magukban foglalhatnak.

3.2. A szerződő felek:

 • Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és az online kurzusok értékesítője.
 • Felhasználó, mint a webhelyről online kurzusokat megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

3.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem befolyásolja.

4. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

4.1. A webhelyen online kurzusok rendelhetők meg. A webhelyen megrendelhető online kurzusok lényeges jellemzőiről Felhasználó a megrendelést megelőzően az online kurzusok jellemzőit leíró oldalakon tájékozódhat.

4.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

4.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

4.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

4.6. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a weboldalon tájékozódhat az online kurzusokhoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5. A vételár meghatározása

5.1. Felhasználó az online kurzusok aktuális árairól a weboldal online kurzusok leírásait bemutató oldalain tájékozódhat.

5.2. A kurzusoknál és kurzuscsomagoknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak.

5.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

5.4. A webhely weboldalain látható tartalmak árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt tartalmak, online kurzusok árát nem befolyásolja.

5.5. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott kurzuscsomag mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló, árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10 000 Ft helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árral érintett online kurzusra vonatkozóan nem jön létre szerződés. Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti az online kurzust.

6. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

6.1. Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg, az online kurzus kiválasztásával („Kérem a kurzust!” gombra kattintással) és megvásárlásával.

6.2. Felhasználó a megvásárolható szolgáltatások lényeges jellemzőit az online kurzusokról szóló leíró oldalakon ismerheti meg.

6.3. Az online kurzusok a megrendelést követően a Thinkific online kurzusplatform felületén válnak elérhetővé Felhasználó számára a megrendelést követő 2 éven belüli időtartamban.

6.4. Felhasználó a megrendelését online, a https://momzee.hu weboldalon adhatja le. A kiválasztott online kurzus részleteit bemutató aloldalon – önálló kurzusként vagy csomagajánlatban választva – az „Kérem a kurzust!” gombra kattintva tudja elindítani a vásárlási folyamatot.

6.5. Az online kurzus vagy kurzuscsomag kiválasztását követően Felhasználó a számlázási űrlapon (továbbiakban: Űrlap) adhatja meg a számlázáshoz szükséges adatait. Magánszemélyként eljárva Önnek a vezetéknevét, keresztnevét és a címét (ország, város, pontos cím) szükséges megadnia a számla kiállításához, valamint az e-mail címét és telefonszámát (ez utóbbi opcionális). Amennyiben jogi személyként vásárol, az alábbi adatokat szükséges megadnia a számlázási adatoknál: vezetéknév, keresztnév, adóalany módja, hivatalos név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok (cégnév, adószám, irányítószám, település, cím, ország).

6.6. Ahhoz, hogy a számlázási adatok megküldésre kerüljenek részünkre, szükséges Önnek, mint Felhasználónak elfogadni az ÁSZF-ünk és Adatkezelési tájékoztatónk tartalmát, illetve nyilatkoznia szükséges a személyes adatai kezelésével összefüggésben a hozzájárulás megadásáról. Enélkül nem tudjuk a regisztrációs kérelmet befogadni.

6.7. A számlázási adatok megadását követően a felület a Thinkific online kurzusplatform fizetési felületére irányítja Felhasználót. Amennyiben Felhasználó rendelkezik Thinkific felhasználói fiókkal, úgy belépést követően bankkártyás fizetéssel tudja megvásárolni a kurzust. Amennyiben Felhasználó még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, azt a megrendelés során létre kell hoznia a 10. pontban jelzettek szerint. A fizetési folyamat új fiók létrehozása esetén is a Thinkific felhasználói fiókon keresztül történik. A Thinkific felhasználói fiók létrehozása azért szükséges a vásárlási folyamat során, mivel a megvásárolt online kurzusokhoz tartozó tartalmak a Thinkific felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé Felhasználó számára.

6.8. Felhasználó a Thinkific felhasználói fiókba történő belépést követően bankkártyás fizetéssel tudja megvásárolni az online kurzust. Bankkártyás fizetés során a tranzakció külső fizetési szolgáltató platformon, a Stripe rendszerén keresztül történik. A Stripe a legszigorúbb iparági szabványoknak megfelelő biztonsági tanúsítványokkal rendelkezik, melyekről Felhasználó bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://stripe.com/docs/security.

6.9. Szolgáltató időszakos, eseti kampányok során lehetőséget biztosít Felhasználó részére a kedvezményre jogosító kupon beváltására, ezáltal kedvezmény igénybevételére. Szolgáltató az adott kampányban részletesen tájékoztatja Felhasználót a kuponhoz való hozzájutás és felhasználás feltételeiről. A megrendelés során Felhasználó a kedvezményre jogosító kupont a Thinkific fizetési felületén megjelenő mezőben adhatja meg.

6.10. Felhasználó a tranzakció befejezéséről és a megvásárolt kurzusról automatikus email-es visszaigazolást kap a Thinkific felhasználói fiók regisztrálása során megadott email címre. A szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

6.11. A bankkártyás fizetési tranzakció befejezését és a megrendelés feldolgozását követően Szolgáltató 8 napon belül megküldi a számlát Felhasználó részére.

6.12. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés visszaigazolásának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató hello@momzee.hu email címére Felhasználó által történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, és indokolt esetben a megrendelést korrigálja.

7. A megrendelés utólagos korrigálása

7.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt haladéktalanul jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (hello@momzee.hu), hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

7.2. Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri, melyről külön egyeztet az érintett Felhasználóval, és melynek értelmében módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

8. Fizetési feltételek

8.1. Az online kurzusokat kizárólag bankkártyás fizetéssel lehet megvásárolni. Az online fizetési szolgáltatást a Stripe biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával vagy Stripe számlával fizethet. Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland (Írország) részére adja meg, a Thinkific felületén lévő Stripe biztonságos fizetési kapun keresztül. A Stripe nem osztja meg az adatokat Szolgáltatóval. Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek.

9. Teljesítési határidő

9.1. A megrendelt online kurzusba tartozó digitális tartalmakhoz való hozzáférést a sikeres online fizetést követően haladéktalanul, de legfeljebb az azt követő 7 napon belül biztosítja Szolgáltató Felhasználó részére a Thinkific felhasználói fiókon keresztül.

9.2. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

10. Regisztráció

10.1. Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik a szolgáltatás megtekintéséhez szükséges Thinkific felhasználói fiókkal, a Honlapon keresztül tudja elindítani a Thinkific felhasználói fiók regisztrációjának folyamatát a vásárlás során, a számlázási adatok megadását követően az új fiók létrehozása oldalon, ahol a keresztnév, vezetéknév és e-mail cím, valamint a jelszó megadásával és a regisztrációs űrlap elküldésével tudja a Felhasználó létrehozni Thinkific felhasználói fiókját.

10.2. A regisztrációra magánszemélyként, illetve cégként is lehetősége van. Itt tudja jelezni továbbá, hogy feliratkozik-e a hírlevelünkre.

10.3. A regisztrációs űrlap elküldését követően a Thinkific rendszere e-mail megerősítést küld a Felhasználónak, aki a megerősítő e-mailben megjelölt módon eljárva (pl. az e-mailben található megerősítő linkre kattintva) jön létre a Thinkific felhasználói fiók. A Felhasználó ezt követően tud belépni és a vásárlást befejezni.

Regisztráció és vásárlás magánszemélyként

10.4. Magánszemélyként történő regisztráció esetén Ön fogyasztónak minősül, így a fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések irányadóak lesznek Önre, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

10.5. Magánszemélyként a regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadnia: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó.

10.6. A regisztrációról automatikus visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, azonban további teendője nincs, a Regisztráció” gomb megnyomását követően a regisztráció megtörténik.

Regisztráció és vásárlás cégként

10.7. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben cégként vásárol, abban az esetben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró vállalkozásnak minősül, így a fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések nem vonatkoznak a cégre.

10.8. „Cégként” történő kategorizálás tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § b) pontja szerinti vállalkozásnak minősül az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, ideértve az egyéni vállalkozót, természetes személyt is, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül jár el.

10.9. A Thinkific felhasználói fiók létrehozásának folyamata megegyezik a magánszemélyek regisztrációjánál leírtakkal.

Felhasználói fiók

10.10. Thinkific felhasználói fiókkal Ön, mint regisztrált Felhasználó a „Bejelentkezés” menüponton keresztül az e-mail címe és jelszava megadásával a „Bejelentkezés” gombra kattintva bejelentkezhet a Thinkific felhasználói fiókjába, ahol megtekintheti a korábban megvásárolt kurzusait.

10.11. Bejelentkezést követően a Thinkific felhasználói fiókon belül a „Profil szerkesztése” menüben lehetősége van a megadott adatait áttekinteni és módosítani.

10.12. A „Jelszó módosítása” menüponton keresztül módosítani tudja a jelszavát, melyet a „Folytatás” gombra kattintással véglegesíthet.

10.13. A „Megrendeléseim” menüpont alatt meg tudja tekinteni korábbi megrendeléseinek adatait, így a rendelések számát, dátumát, és a rendelések összesítőjét is.

10.14. A Thinkific felhasználói fiókjának törlését Ön bármikor kérheti a hello@momzee.hu e-mail címre küldött megkeresésében. Fontos, hogy amennyiben törlésre kerül a Thinkific felhasználói fiók, akkor az a továbbiakban már nem lesz helyreállítható, rendszerünkből minden olyan adat törlésre kerül, amelynek tárolását és megőrzését jogszabály nem írja elő. Amennyiben Ön vásárolt a weboldalunkon, úgy az irányadó jogszabályi kötelezettségekből fakadóan kötelesek vagyunk bizonyos adatokat a Thinkific felhasználói fiók törlését követően is a jogszabályokban meghatározott ideig kezelni.

10.15. A „Kilépés” gombra kattintással tud kijelentkezni a Thinkific felhasználói fiókjából.

Elfelejtett jelszó

10.16. Amennyiben elfelejtette a regisztráció során megadott, bejelentkezéshez szükséges jelszavát, lehetősége van új jelszót kérelmezni az „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva.

10.17. Ebben az esetben szükséges a regisztráció során használt e-mail címet megadni, ezt követően erre az e-mail címre kiküldünk egy új jelszót, melynek segítségével be tud jelentkezni a Thinkific felhasználói fiókjába. A bejelentkezést követően, a Thinkific felhasználói fiókon belül, a „Jelszó módosítása” menüponton keresztül módosítani tudja a jelszavát, melyet a „Folytatás” gombra kattintással véglegesíthet.

11. A Thinkific felhasználói fiók használata

11.1. Online kurzus megrendelése során amennyiben Felhasználó még nem rendelkezik Thinkific felhasználói fiókkal, azt a megrendelés teljesítése során, a 10. pontban jelzettek szerint létre kell hoznia, mivel a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmak a Thinkific felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé Felhasználó számára.

11.2. Szolgáltatónak jogában áll Felhasználó érvényes Thinkific felhasználói fiókját törölni a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket. A Thinkific felhasználói fiók fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése esetén a Thinkific felhasználói fiók törlését követően Felhasználó nem fér hozzá a megvásárolt online kurzusokhoz tartozó tartalmakhoz, mivel azok hozzáférésének feltétele a Thinkific felhasználói fiók megléte, ugyanakkor a megrendelést követően a hozzáférés biztosításával Szolgáltató részéről teljesítettnek számítanak ezek az ügyletek is. Amennyiben Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből. Amennyiben Szolgáltató már részben teljesített, a fenti okból történő fiókmegszüntetés esetén nem köteles visszafizetni a Felhasználó befizetését, a teljesítésének arányától függetlenül.

11.3. Felhasználó a Thinkific felhasználói fiókjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak a hello@momzee.hu címre küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

11.4. A Thinkific felhasználói fiók törlését teheti szükségessé Felhasználó Thinkific felhasználói fiókjában kezelt személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

11.5. Tekintettel arra, hogy a megrendelés teljesítéséhez, illetve az online kurzusokhoz tartozó tartalmakhoz történő hozzáféréshez Thinkific felhasználói fiók megléte szükséges, így Felhasználó a kérésére történő törlés esetén a korábban megrendelt, illetve megvásárolt online kurzusokhoz tartozó tartalmakhoz való hozzáférését elveszíti, továbbá Felhasználó Thinkific felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül. Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a Thinkific felhasználói fiókjának törlését, az online kurzus megvásárlását követően a hozzáférés biztosításától számított legfeljebb 30 napon belüli törlési igénye esetén Szolgáltató visszafizeti az online kurzus vételárát. Amennyiben Felhasználó ezen időszakon túl kéri Thinkific felhasználói fiókjának törlését, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által az online kurzusért fizetett összeget. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Felhasználó jogszabályban meghatározott indokolás nélküli felmondási joga gyakorlásának esetére.

12. Az online kurzusokra vonatkozó további rendelkezések

12.1. Felhasználó a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó online megtekinthető tartalmakat megtekinteni, illetve a letölthető tartalmakat letölteni kizárólag a Thinkific felhasználói fiókjába történő belépést követően tudja.

12.2. A kurzuscsomagokhoz tartozó online megtekinthető, illetve letölthető tartalmakhoz való hozzáférést Szolgáltató a vásárlástól számított 2 évig biztosítja. A 2. év lejárata előtt a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a hozzáférés lejáratának időpontjáról.

12.3. Az online kurzusokhoz tartozó online megtekinthető, illetve letölthető tartalmak ideiglenes hozzáférhetetlensége esetén Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést.

12.4. Felhasználó a vásárlással a tartalmak alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot.

Felhasználó

  • a letölthető tartalmakat kizárólag saját eszközre töltheti le,
  • letölthető tartalmat csak 1 példányban nyomtathat ki, csak saját, magáncélú felhasználásra,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót másnak semmilyen formában nem adhatja tovább és nem teheti hozzáférhetővé,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót oktatási célra nem használhatja fel semmilyen formában,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót üzleti célra nem használhatja fel semmilyen formában,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót semmilyen célból nem hozhatja nyilvánosságra,
  • a lejátszható videót nem másolhatja, nem töltheti le,
  • az online kurzusról hang-, illetve videófelvételt nem készíthet,
  • a Thinkific felhasználói fiókot kizárólag a hozzáférést vásárló személy használhatja

12.5. A jelen ÁSZF-ben foglaltak Felhasználó általi megszegése a Thinkific felhasználói fiókjának törlésével, így a megvásárolt kurzuscsomaghoz való hozzáférésének megszűnésével járhat.

13. Momzee nap

13.1. A Momzee nap a Szolgáltató által létrehozott a Facebookon eseti jelleggel megrendezendő online ismeretterjesztő rendezvény.

13.2. A Momzee napon a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

13.3. A rendezvényen elhangzott előadások az előadás napját követő visszanézése a prémium jegy megvásárlásához kötött. A prémium jegy vételárának pontos meghatározása a weboldal Momzee nap fülén érhető el. A jegy megvásárlása után az előadások a Thinkific felületén lesznek elérhetőek.

13.4. A prémium jegy megvásárlása esetén az előadások mellé egy 20-%-os kupon is jár, melyet a weboldal online kurzusainak bármelyikére felhasználhat a Felhasználó. Továbbá a jegyhez jár egy kuponfüzet is, melyben a Felhasználó kedvezményes ajánlatokat talál egyéni konzultációs alkalmakra és a weboldalon lévő szolgáltatásokra a kuponfüzetben meghatározott összegben.

14. Ügyfélszolgálat

14.1. Felhasználó az alábbi elérhetőségeken fordulhat Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

  • E-mail cím: hello@momzee.hu
  • Üzenet: A webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított legfeljebb 3 munkanapon belül válaszol.

15. Elállási és felmondási jog

15.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó́ esetében a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog szabályait a fogyasztó́ és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló́ 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg.
15.2. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát csak a 9. pontban meghatározott teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha Szolgáltató Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést.

15.3. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

15.4. Amennyiben Felhasználó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, az elállási vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat írásban tehető meg. Felhasználó az elállási vagy felmondási jogának gyakorlásához felhasználhatja a 2. számú mellékletben lévő nyilatkozatmintát is.

15.5. Az elállás/felmondás elfogadásától számított legfeljebb 14 napon belül Szolgáltató az érintett szolgáltatások vételárát visszatéríti Felhasználó részére. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett szolgáltatások díját és a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Szolgáltató felé megfizetett költségeket köteles visszatéríteni Felhasználó részére. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

15.6. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom – így az online hozzáférhető, illetve letölthető tartalmak – tekintetében, ha Szolgáltató Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

16. Felelősség kizárása

16.1. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

16.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a megvásárolt online kurzus megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le Szolgáltatóval, illetve az egyeztetés során Szolgáltató nem erősítette meg az alkalmasságát. Az online kurzusok felhasználására a honlapon rájuk vonatkozóan közzétett információk irányadók, a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt Szolgáltatót nem terheli felelősség.

16.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

16.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a kurzuscsomag vásárlására vonatkozóan már érvényesen leadott megrendeléseket teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. Ez esetben Szolgáltató az online kurzusokhoz való hozzáférés biztosításától számított legalább 6 hónapig biztosítja a digitális tartalmak elérését.

16.5. Az online kurzusokban elhangzott információk nem helyettesítik a kifejezetten az adott személy vagy család számára tartott, a pontos probléma, helyzet és egyéb, a tanácsadáshoz elengedhetetlen információk ismeretében személyre szabott szakértői, orvosi tanácsadást. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a weboldalon és az online kurzusokban közzétett szakmai információk tájékoztató jellegűek és általános érvényűek, és egyetlen esetben sem helyettesítik az orvos vagy szakértő felkeresését. A megjelenített tartalom nem minősül személyes orvosi vagy egyéb (szak-)tanácsadásnak, éppen ezért Szolgáltató a közétett információk teljeskörűségét nem szavatolja, az ebből fakadó hibák, károk, sérelmek, veszteségek bármely formájáért – történjen bármilyen okból – Szolgáltatót nem terheli felelősség.
16.6. Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatásnyújtása során a korrekt, szakmailag pontos, hiteles és naprakész információnyújtás érdekében.

16.7. A weboldalon közzétett kurzusokban lévő információk általános jellegűek, nem vonatkoznak konkrét helyzetekre, egyedi esetekre. Ebből kifolyólag Szolgáltató nem tudja garantálni a teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk közlését, hiszen a kurzusokkal átfogott területek folyamatos változás alatt vannak.

16.8. A kurzusban elhangzottak nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai, szakorvosi, egyéb terápiás vagy szakértői tanácsadást és kezelést, így a Szolgáltató kizárja a felelősségét a kurzusokon elhangzottak alkalmazásából eredő károkért, egészségkárosodásért.

16.9. Az online kurzusokhoz tartozó online megtekinthető, illetve letölthető tartalmak ideiglenes hozzáférhetetlensége esetén Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést. Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okok miatt elérhetetlenné vált tartalmak elérhetetlenné válásával összefüggő következményekért.

16.10. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

17. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

17.1. A Szolgáltató egyes közösségi oldalain megosztott olvasható cikkekhez Felhasználó hozzászólhat. Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért. Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés előtt moderálja.

17.2. Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek bármilyen formában történő megsértésére.

17.3. A közösségi oldalakon megjelenő jogsértő hozzászólásokat Szolgáltató törölheti, vagy kérésre törli. Ide tartoznak azok a hozzászólások, amelyek:

  • Szolgáltató vagy mások jogait vagy érdekeit sértik,
  • tartalmuk jogszabályba vagy jelen feltételekbe ütközik.

17.4. Szolgáltató az egyes hozzászólásokat utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli – vagy változatlan formában meghagyja, vagy teljes egészében törli azokat. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

17.5. A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges.
17.6. A webhelyen megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó szerzői jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Az erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

18.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

19. Adatkezelés, adatvédelem

19.1. Szolgáltatóként a Felhasználók személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatója szerint kezeljük. Kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeljük a személyes adatokat. A Honlap használatával és a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről az alábbi linken elérhető Adatkezelési tájékoztatónk rendelkezik: https://momzee.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

19.2. A Honlapon található cookie-kkal kapcsolatos további információkat a Cookie tájékoztató tartalmazza, mely az alábbi linken elérhető: https://momzee.hu/cookie-tajekoztato/

20. Szerződési feltételek módosítása

20.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor, előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

21. Alkalmazandó jog

21.1. A webhelyet üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint Felhasználóra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó.

21.2. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

21.3. A jelen ÁSZF-ben említett időpontok, időintervallum-megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

21.4. A jelen ÁSZF-ben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

22. Panasz, jogérvényesítés

22.1. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) rendelkezései szerint, Vásárlóként a szolgáltatásokkal vagy tevékenységünkkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeinken teheti meg írásban.

22.2. Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszával az alábbi elérhetőségeken fordulhat Szolgáltatóhoz:

COVENTRY HOUSE Kft.

Postacím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

E-mail: hello@momzee.hu

22.3. Szolgáltató panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja Felhasználónak.

22.4. Szolgáltató panasz esetén az Fgytv. rendelkezései alapján járunk el. Ha a panasz kezelésével Ön nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát az Fgytv. rendelkezései szerint átadjuk Önnek. Levelezési címünkre vagy e-mail elérhetőségünkre megküldött panasz esetén, az írásbeli panaszt a beérkezését követő 30 napon belül megvizsgáljuk és érdemben megválaszoljuk, továbbá intézkedünk arról, hogy a válaszunk eljusson Önhöz. Ha a panaszát elutasítjuk, álláspontunkról az elutasításra vonatkozó érdemi válaszunkban, indoklásunkkal együtt tájékoztatjuk Önt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát kötelesek vagyunk az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése értelmében 3 évig megőrizni.Felhasználó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

  • A 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
  • Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek aktuális elérhetőségeit az alábbi linken találja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2
  • A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve és elérhetősége:


Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

  • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  • Telefon: (62) 554-250/118 mellék
  • Elnök: Dr. Horváth Péter Károly
  • Honlap cím: https://www.bekeltetes-csongrad.hu   
  • E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
  • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
  • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

22.5. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, panasza esetén igénybe veheti az Európai Bizottság online vitarendezési eszközét. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ezt követően pedig Felhasználó bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a honlapon keresztül. További információ az Európai Bizottság honlapján érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr

22.6. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróságon is megindíthatja a pert.

23. Vis maior

23.1. Szolgáltatóként nem felelünk az Önt, mint Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely hatókörünkön kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

23.2. Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett Fél akaratától függetlenül következik be, az egyik Fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (pl.: háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot, stb.). Nem vagyunk felelősek a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a vis maior események közreműködőinket (alvállalkozóinkat) hátráltatják vagy akadályozzák. A vis maior esemény bekövetkezte esetén haladéktalanul írásban tájékoztatjuk az előzetesen megadott kapcsolattartási elérhetőségein. Nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis maior körülmények következtében nem képes az érintett Fél, így szerződéses kötelezettségeink szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak.

23.3. A koronavírus (COVID-19) járványra, illetve az orosz-ukrán háborúra figyelemmel tájékoztatjuk Önt, hogy mivel a koronavírus, illetve az orosz-ukrán háború kereskedelmi forgalomra, az üzletmenetünkre, munkaszervezésünkre gyakorolt hatása rövid időközönként változik, illetve arra Szolgáltatóként semmilyen ráhatásunk nincsen, így az ilyen okból eredő késedelemért, illetve esetleges részben vagy egészben történő meghiúsulásért eredő felelősségünket teljes egészében kizárjuk. Ön a koronavírussal, illetve az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos tájékoztatásunkat jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi. Szolgáltatóként egyeztetéseket folytatunk Önnel a késedelemből, meghiúsulásból eredő következmények csökkentése, kiküszöbölése, esetleges megoldások kidolgozása céljából a megadott elérhetőségein.

24. Szerzői jogok

24.1. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

24.2. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a megrendelés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználóknak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

24.3. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://momzee.hu/ domain nevére, az ehhez tartozó aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az adatbázis kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Szolgáltató külön engedélyt ad.

24.4. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az adatbázist módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

25. Záró rendelkezések

25.1. Jelen ÁSZF minden rendelkezése önállóan értelmezendő. Abban az esetben, ha valamely bíróság vagy hatóság döntéséből eredően egyes részei a továbbiakban nem alkalmazandóak, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és joghatás kiváltására alkalmasak maradnak.

25.2. Tájékoztatjuk, hogy a jogviszonnyal kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.

25.3. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevőkre a szolgáltatás időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók, azaz a megrendelésekre a megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Fenntartjuk a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, mely változásokról a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 30 nappal tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit, és a módosított ÁSZF elérhetőségét, valamint a módosítás hatályba lépésének napját is. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel szemben az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.

25.4. Nem vonatkozik a 30 napos határidő az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokra. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigálunk, vagy olyan pontosításokat eszközölünk, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha saját magunkra, mint Szolgáltatóra vonatkozó adatot korrigálunk. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 30 napos határidőnél rövidebb is lehet. Felhasználóként Ön mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A mellékletek ide kattintva érhetőek el.

1. Bevezető

A Momzee Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) a COVENTRY HOUSE Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon (https://momzee.hu) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazzák.

Jelen ÁSZF a fent említett weboldalon keresztül megrendelt online kurzusokra érvényes, az ilyen módon létrejött polgárjogi jogviszony elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóként általunk működtetett Honlapon létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában, folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi linken: https://momzee.hu/aszf/

Jelen ÁSZF rendelkezései 2023.05.01. napjától kezdődően hatályosak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, azt nem iktatjuk. Szolgáltatóként nem vetjük alá magunkat magatartási kódex rendelkezéseinek.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe kívánja venni az általunk biztosított szolgáltatásokat, kérjük figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

2. A Szolgáltató adatai

COVENTRY HOUSE Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Coventry House Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-107928

Adószám: 11936921-2-03

Közösségi adószám: HU11936921

Székhely: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

Üzleti tevékenység helye: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

Postacím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

E-mail cím: info@coventry.hu

Webhely: https://momzee.hu/

Tárhelyszolgáltató: CLOUDWAYS (Junction Business Centre, 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians STJ3334, Malta; privacy@cloudways.com)

Szolgáltató elérhetősége, a felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@momzee.hu

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11732002-20406817 vagy 11732002-20406817-00000000

IBAN: HU14117320022040681700000000

SWIFT kód: OTPVHUHB

Kamarai azonosítószám:

4-20-15 – Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

3.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen megrendelhető kurzusok és kurzuscsomagok (a továbbiakban: online kurzusok) megvásárlására vonatkoznak. Az online kurzusok online hozzáférhető, valamint esetenként letölthető digitális tartalmakat, továbbá egyes konstrukciók esetén online jelenlét mellett megtartott élő előadásokat, konzultációkat is magukban foglalhatnak.

3.2. A szerződő felek:

 • Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és az online kurzusok értékesítője.
 • Felhasználó, mint a webhelyről online kurzusokat megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

3.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem befolyásolja.

4. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

4.1. A webhelyen online kurzusok rendelhetők meg. A webhelyen megrendelhető online kurzusok lényeges jellemzőiről Felhasználó a megrendelést megelőzően az online kurzusok jellemzőit leíró oldalakon tájékozódhat.

4.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

4.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

4.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

4.6. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a weboldalon tájékozódhat az online kurzusokhoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5. A vételár meghatározása

5.1. Felhasználó az online kurzusok aktuális árairól a weboldal online kurzusok leírásait bemutató oldalain tájékozódhat.

5.2. A kurzusoknál és kurzuscsomagoknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak.

5.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

5.4. A webhely weboldalain látható tartalmak árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt tartalmak, online kurzusok árát nem befolyásolja.

5.5. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott kurzuscsomag mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló, árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10 000 Ft helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árral érintett online kurzusra vonatkozóan nem jön létre szerződés. Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti az online kurzust.

6. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

6.1. Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg, az online kurzus kiválasztásával („Kérem a kurzust!” gombra kattintással) és megvásárlásával.

6.2. Felhasználó a megvásárolható szolgáltatások lényeges jellemzőit az online kurzusokról szóló leíró oldalakon ismerheti meg.

6.3. Az online kurzusok a megrendelést követően a Thinkific online kurzusplatform felületén válnak elérhetővé Felhasználó számára a megrendelést követő 2 éven belüli időtartamban.

6.4. Felhasználó a megrendelését online, a https://momzee.hu weboldalon adhatja le. A kiválasztott online kurzus részleteit bemutató aloldalon – önálló kurzusként vagy csomagajánlatban választva – az „Kérem a kurzust!” gombra kattintva tudja elindítani a vásárlási folyamatot.

6.5. Az online kurzus vagy kurzuscsomag kiválasztását követően Felhasználó a számlázási űrlapon (továbbiakban: Űrlap) adhatja meg a számlázáshoz szükséges adatait. Magánszemélyként eljárva Önnek a vezetéknevét, keresztnevét és a címét (ország, város, pontos cím) szükséges megadnia a számla kiállításához, valamint az e-mail címét és telefonszámát (ez utóbbi opcionális). Amennyiben jogi személyként vásárol, az alábbi adatokat szükséges megadnia a számlázási adatoknál: vezetéknév, keresztnév, adóalany módja, hivatalos név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok (cégnév, adószám, irányítószám, település, cím, ország).

6.6. Ahhoz, hogy a számlázási adatok megküldésre kerüljenek részünkre, szükséges Önnek, mint Felhasználónak elfogadni az ÁSZF-ünk és Adatkezelési tájékoztatónk tartalmát, illetve nyilatkoznia szükséges a személyes adatai kezelésével összefüggésben a hozzájárulás megadásáról. Enélkül nem tudjuk a regisztrációs kérelmet befogadni.

6.7. A számlázási adatok megadását követően a felület a Thinkific online kurzusplatform fizetési felületére irányítja Felhasználót. Amennyiben Felhasználó rendelkezik Thinkific felhasználói fiókkal, úgy belépést követően bankkártyás fizetéssel tudja megvásárolni a kurzust. Amennyiben Felhasználó még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, azt a megrendelés során létre kell hoznia a 10. pontban jelzettek szerint. A fizetési folyamat új fiók létrehozása esetén is a Thinkific felhasználói fiókon keresztül történik. A Thinkific felhasználói fiók létrehozása azért szükséges a vásárlási folyamat során, mivel a megvásárolt online kurzusokhoz tartozó tartalmak a Thinkific felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé Felhasználó számára.

6.8. Felhasználó a Thinkific felhasználói fiókba történő belépést követően bankkártyás fizetéssel tudja megvásárolni az online kurzust. Bankkártyás fizetés során a tranzakció külső fizetési szolgáltató platformon, a Stripe rendszerén keresztül történik. A Stripe a legszigorúbb iparági szabványoknak megfelelő biztonsági tanúsítványokkal rendelkezik, melyekről Felhasználó bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://stripe.com/docs/security.

6.9. Szolgáltató időszakos, eseti kampányok során lehetőséget biztosít Felhasználó részére a kedvezményre jogosító kupon beváltására, ezáltal kedvezmény igénybevételére. Szolgáltató az adott kampányban részletesen tájékoztatja Felhasználót a kuponhoz való hozzájutás és felhasználás feltételeiről. A megrendelés során Felhasználó a kedvezményre jogosító kupont a Thinkific fizetési felületén megjelenő mezőben adhatja meg.

6.10. Felhasználó a tranzakció befejezéséről és a megvásárolt kurzusról automatikus email-es visszaigazolást kap a Thinkific felhasználói fiók regisztrálása során megadott email címre. A szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

6.11. A bankkártyás fizetési tranzakció befejezését és a megrendelés feldolgozását követően Szolgáltató 8 napon belül megküldi a számlát Felhasználó részére.

6.12. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés visszaigazolásának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató hello@momzee.hu email címére Felhasználó által történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, és indokolt esetben a megrendelést korrigálja.

7. A megrendelés utólagos korrigálása

7.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt haladéktalanul jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (hello@momzee.hu), hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

7.2. Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri, melyről külön egyeztet az érintett Felhasználóval, és melynek értelmében módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

8. Fizetési feltételek

8.1. Az online kurzusokat kizárólag bankkártyás fizetéssel lehet megvásárolni. Az online fizetési szolgáltatást a Stripe biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával vagy Stripe számlával fizethet. Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland (Írország) részére adja meg, a Thinkific felületén lévő Stripe biztonságos fizetési kapun keresztül. A Stripe nem osztja meg az adatokat Szolgáltatóval. Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek.

9. Teljesítési határidő

9.1. A megrendelt online kurzusba tartozó digitális tartalmakhoz való hozzáférést a sikeres online fizetést követően haladéktalanul, de legfeljebb az azt követő 7 napon belül biztosítja Szolgáltató Felhasználó részére a Thinkific felhasználói fiókon keresztül.

9.2. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

10. Regisztráció

10.1. Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik a szolgáltatás megtekintéséhez szükséges Thinkific felhasználói fiókkal, a Honlapon keresztül tudja elindítani a Thinkific felhasználói fiók regisztrációjának folyamatát a vásárlás során, a számlázási adatok megadását követően az új fiók létrehozása oldalon, ahol a keresztnév, vezetéknév és e-mail cím, valamint a jelszó megadásával és a regisztrációs űrlap elküldésével tudja a Felhasználó létrehozni Thinkific felhasználói fiókját.

10.2. A regisztrációra magánszemélyként, illetve cégként is lehetősége van. Itt tudja jelezni továbbá, hogy feliratkozik-e a hírlevelünkre.

10.3. A regisztrációs űrlap elküldését követően a Thinkific rendszere e-mail megerősítést küld a Felhasználónak, aki a megerősítő e-mailben megjelölt módon eljárva (pl. az e-mailben található megerősítő linkre kattintva) jön létre a Thinkific felhasználói fiók. A Felhasználó ezt követően tud belépni és a vásárlást befejezni.

Regisztráció és vásárlás magánszemélyként

10.4. Magánszemélyként történő regisztráció esetén Ön fogyasztónak minősül, így a fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések irányadóak lesznek Önre, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

10.5. Magánszemélyként a regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadnia: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó.

10.6. A regisztrációról automatikus visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, azonban további teendője nincs, a Regisztráció” gomb megnyomását követően a regisztráció megtörténik.

Regisztráció és vásárlás cégként

10.7. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben cégként vásárol, abban az esetben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró vállalkozásnak minősül, így a fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések nem vonatkoznak a cégre.

10.8. „Cégként” történő kategorizálás tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § b) pontja szerinti vállalkozásnak minősül az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, ideértve az egyéni vállalkozót, természetes személyt is, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül jár el.

10.9. A Thinkific felhasználói fiók létrehozásának folyamata megegyezik a magánszemélyek regisztrációjánál leírtakkal.

Felhasználói fiók

10.10. Thinkific felhasználói fiókkal Ön, mint regisztrált Felhasználó a „Bejelentkezés” menüponton keresztül az e-mail címe és jelszava megadásával a „Bejelentkezés” gombra kattintva bejelentkezhet a Thinkific felhasználói fiókjába, ahol megtekintheti a korábban megvásárolt kurzusait.

10.11. Bejelentkezést követően a Thinkific felhasználói fiókon belül a „Profil szerkesztése” menüben lehetősége van a megadott adatait áttekinteni és módosítani.

10.12. A „Jelszó módosítása” menüponton keresztül módosítani tudja a jelszavát, melyet a „Folytatás” gombra kattintással véglegesíthet.

10.13. A „Megrendeléseim” menüpont alatt meg tudja tekinteni korábbi megrendeléseinek adatait, így a rendelések számát, dátumát, és a rendelések összesítőjét is.

10.14. A Thinkific felhasználói fiókjának törlését Ön bármikor kérheti a hello@momzee.hu e-mail címre küldött megkeresésében. Fontos, hogy amennyiben törlésre kerül a Thinkific felhasználói fiók, akkor az a továbbiakban már nem lesz helyreállítható, rendszerünkből minden olyan adat törlésre kerül, amelynek tárolását és megőrzését jogszabály nem írja elő. Amennyiben Ön vásárolt a weboldalunkon, úgy az irányadó jogszabályi kötelezettségekből fakadóan kötelesek vagyunk bizonyos adatokat a Thinkific felhasználói fiók törlését követően is a jogszabályokban meghatározott ideig kezelni.

10.15. A „Kilépés” gombra kattintással tud kijelentkezni a Thinkific felhasználói fiókjából.

Elfelejtett jelszó

10.16. Amennyiben elfelejtette a regisztráció során megadott, bejelentkezéshez szükséges jelszavát, lehetősége van új jelszót kérelmezni az „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva.

10.17. Ebben az esetben szükséges a regisztráció során használt e-mail címet megadni, ezt követően erre az e-mail címre kiküldünk egy új jelszót, melynek segítségével be tud jelentkezni a Thinkific felhasználói fiókjába. A bejelentkezést követően, a Thinkific felhasználói fiókon belül, a „Jelszó módosítása” menüponton keresztül módosítani tudja a jelszavát, melyet a „Folytatás” gombra kattintással véglegesíthet.

11. A Thinkific felhasználói fiók használata

11.1. Online kurzus megrendelése során amennyiben Felhasználó még nem rendelkezik Thinkific felhasználói fiókkal, azt a megrendelés teljesítése során, a 10. pontban jelzettek szerint létre kell hoznia, mivel a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmak a Thinkific felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé Felhasználó számára.

11.2. Szolgáltatónak jogában áll Felhasználó érvényes Thinkific felhasználói fiókját törölni a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket. A Thinkific felhasználói fiók fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése esetén a Thinkific felhasználói fiók törlését követően Felhasználó nem fér hozzá a megvásárolt online kurzusokhoz tartozó tartalmakhoz, mivel azok hozzáférésének feltétele a Thinkific felhasználói fiók megléte, ugyanakkor a megrendelést követően a hozzáférés biztosításával Szolgáltató részéről teljesítettnek számítanak ezek az ügyletek is. Amennyiben Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből. Amennyiben Szolgáltató már részben teljesített, a fenti okból történő fiókmegszüntetés esetén nem köteles visszafizetni a Felhasználó befizetését, a teljesítésének arányától függetlenül.

11.3. Felhasználó a Thinkific felhasználói fiókjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak a hello@momzee.hu címre küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

11.4. A Thinkific felhasználói fiók törlését teheti szükségessé Felhasználó Thinkific felhasználói fiókjában kezelt személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

11.5. Tekintettel arra, hogy a megrendelés teljesítéséhez, illetve az online kurzusokhoz tartozó tartalmakhoz történő hozzáféréshez Thinkific felhasználói fiók megléte szükséges, így Felhasználó a kérésére történő törlés esetén a korábban megrendelt, illetve megvásárolt online kurzusokhoz tartozó tartalmakhoz való hozzáférését elveszíti, továbbá Felhasználó Thinkific felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül. Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a Thinkific felhasználói fiókjának törlését, az online kurzus megvásárlását követően a hozzáférés biztosításától számított legfeljebb 30 napon belüli törlési igénye esetén Szolgáltató visszafizeti az online kurzus vételárát. Amennyiben Felhasználó ezen időszakon túl kéri Thinkific felhasználói fiókjának törlését, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által az online kurzusért fizetett összeget. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Felhasználó jogszabályban meghatározott indokolás nélküli felmondási joga gyakorlásának esetére.

12. Az online kurzusokra vonatkozó további rendelkezések

12.1. Felhasználó a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó online megtekinthető tartalmakat megtekinteni, illetve a letölthető tartalmakat letölteni kizárólag a Thinkific felhasználói fiókjába történő belépést követően tudja.

12.2. A kurzuscsomagokhoz tartozó online megtekinthető, illetve letölthető tartalmakhoz való hozzáférést Szolgáltató a vásárlástól számított 2 évig biztosítja. A 2. év lejárata előtt a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a hozzáférés lejáratának időpontjáról.

12.3. Az online kurzusokhoz tartozó online megtekinthető, illetve letölthető tartalmak ideiglenes hozzáférhetetlensége esetén Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést.

12.4. Felhasználó a vásárlással a tartalmak alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot.

Felhasználó

  • a letölthető tartalmakat kizárólag saját eszközre töltheti le,
  • letölthető tartalmat csak 1 példányban nyomtathat ki, csak saját, magáncélú felhasználásra,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót másnak semmilyen formában nem adhatja tovább és nem teheti hozzáférhetővé,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót oktatási célra nem használhatja fel semmilyen formában,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót üzleti célra nem használhatja fel semmilyen formában,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót semmilyen célból nem hozhatja nyilvánosságra,
  • a lejátszható videót nem másolhatja, nem töltheti le,
  • az online kurzusról hang-, illetve videófelvételt nem készíthet,
  • a Thinkific felhasználói fiókot kizárólag a hozzáférést vásárló személy használhatja

12.5. A jelen ÁSZF-ben foglaltak Felhasználó általi megszegése a Thinkific felhasználói fiókjának törlésével, így a megvásárolt kurzuscsomaghoz való hozzáférésének megszűnésével járhat.

13. Momzee nap

13.1. A Momzee nap a Szolgáltató által létrehozott a Facebookon eseti jelleggel megrendezendő online ismeretterjesztő rendezvény.

13.2. A Momzee napon a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

13.3. A rendezvényen elhangzott előadások az előadás napját követő visszanézése a prémium jegy megvásárlásához kötött. A prémium jegy vételárának pontos meghatározása a weboldal Momzee nap fülén érhető el. A jegy megvásárlása után az előadások a Thinkific felületén lesznek elérhetőek.

13.4. A prémium jegy megvásárlása esetén az előadások mellé egy 20-%-os kupon is jár, melyet a weboldal online kurzusainak bármelyikére felhasználhat a Felhasználó. Továbbá a jegyhez jár egy kuponfüzet is, melyben a Felhasználó kedvezményes ajánlatokat talál egyéni konzultációs alkalmakra és a weboldalon lévő szolgáltatásokra a kuponfüzetben meghatározott összegben.

14. Ügyfélszolgálat

14.1. Felhasználó az alábbi elérhetőségeken fordulhat Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

  • E-mail cím: hello@momzee.hu
  • Üzenet: A webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított legfeljebb 3 munkanapon belül válaszol.

15. Elállási és felmondási jog

15.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó́ esetében a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog szabályait a fogyasztó́ és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló́ 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg.
15.2. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát csak a 9. pontban meghatározott teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha Szolgáltató Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést.

15.3. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

15.4. Amennyiben Felhasználó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, az elállási vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat írásban tehető meg. Felhasználó az elállási vagy felmondási jogának gyakorlásához felhasználhatja a 2. számú mellékletben lévő nyilatkozatmintát is.

15.5. Az elállás/felmondás elfogadásától számított legfeljebb 14 napon belül Szolgáltató az érintett szolgáltatások vételárát visszatéríti Felhasználó részére. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett szolgáltatások díját és a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Szolgáltató felé megfizetett költségeket köteles visszatéríteni Felhasználó részére. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

15.6. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom – így az online hozzáférhető, illetve letölthető tartalmak – tekintetében, ha Szolgáltató Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

16. Felelősség kizárása

16.1. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

16.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a megvásárolt online kurzus megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le Szolgáltatóval, illetve az egyeztetés során Szolgáltató nem erősítette meg az alkalmasságát. Az online kurzusok felhasználására a honlapon rájuk vonatkozóan közzétett információk irányadók, a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt Szolgáltatót nem terheli felelősség.

16.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

16.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a kurzuscsomag vásárlására vonatkozóan már érvényesen leadott megrendeléseket teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. Ez esetben Szolgáltató az online kurzusokhoz való hozzáférés biztosításától számított legalább 6 hónapig biztosítja a digitális tartalmak elérését.

16.5. Az online kurzusokban elhangzott információk nem helyettesítik a kifejezetten az adott személy vagy család számára tartott, a pontos probléma, helyzet és egyéb, a tanácsadáshoz elengedhetetlen információk ismeretében személyre szabott szakértői, orvosi tanácsadást. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a weboldalon és az online kurzusokban közzétett szakmai információk tájékoztató jellegűek és általános érvényűek, és egyetlen esetben sem helyettesítik az orvos vagy szakértő felkeresését. A megjelenített tartalom nem minősül személyes orvosi vagy egyéb (szak-)tanácsadásnak, éppen ezért Szolgáltató a közétett információk teljeskörűségét nem szavatolja, az ebből fakadó hibák, károk, sérelmek, veszteségek bármely formájáért – történjen bármilyen okból – Szolgáltatót nem terheli felelősség.
16.6. Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatásnyújtása során a korrekt, szakmailag pontos, hiteles és naprakész információnyújtás érdekében.

16.7. A weboldalon közzétett kurzusokban lévő információk általános jellegűek, nem vonatkoznak konkrét helyzetekre, egyedi esetekre. Ebből kifolyólag Szolgáltató nem tudja garantálni a teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk közlését, hiszen a kurzusokkal átfogott területek folyamatos változás alatt vannak.

16.8. A kurzusban elhangzottak nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai, szakorvosi, egyéb terápiás vagy szakértői tanácsadást és kezelést, így a Szolgáltató kizárja a felelősségét a kurzusokon elhangzottak alkalmazásából eredő károkért, egészségkárosodásért.

16.9. Az online kurzusokhoz tartozó online megtekinthető, illetve letölthető tartalmak ideiglenes hozzáférhetetlensége esetén Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést. Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okok miatt elérhetetlenné vált tartalmak elérhetetlenné válásával összefüggő következményekért.

16.10. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

17. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

17.1. A Szolgáltató egyes közösségi oldalain megosztott olvasható cikkekhez Felhasználó hozzászólhat. Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért. Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés előtt moderálja.

17.2. Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek bármilyen formában történő megsértésére.

17.3. A közösségi oldalakon megjelenő jogsértő hozzászólásokat Szolgáltató törölheti, vagy kérésre törli. Ide tartoznak azok a hozzászólások, amelyek:

  • Szolgáltató vagy mások jogait vagy érdekeit sértik,
  • tartalmuk jogszabályba vagy jelen feltételekbe ütközik.

17.4. Szolgáltató az egyes hozzászólásokat utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli – vagy változatlan formában meghagyja, vagy teljes egészében törli azokat. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

17.5. A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges.
17.6. A webhelyen megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó szerzői jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Az erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

18.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

19. Adatkezelés, adatvédelem

19.1. Szolgáltatóként a Felhasználók személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatója szerint kezeljük. Kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeljük a személyes adatokat. A Honlap használatával és a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről az alábbi linken elérhető Adatkezelési tájékoztatónk rendelkezik: https://momzee.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

19.2. A Honlapon található cookie-kkal kapcsolatos további információkat a Cookie tájékoztató tartalmazza, mely az alábbi linken elérhető: https://momzee.hu/cookie-tajekoztato/

20. Szerződési feltételek módosítása

20.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor, előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

21. Alkalmazandó jog

21.1. A webhelyet üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint Felhasználóra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó.

21.2. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

21.3. A jelen ÁSZF-ben említett időpontok, időintervallum-megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

21.4. A jelen ÁSZF-ben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

22. Panasz, jogérvényesítés

22.1. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) rendelkezései szerint, Vásárlóként a szolgáltatásokkal vagy tevékenységünkkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeinken teheti meg írásban.

22.2. Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszával az alábbi elérhetőségeken fordulhat Szolgáltatóhoz:

COVENTRY HOUSE Kft.

Postacím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

E-mail: hello@momzee.hu

22.3. Szolgáltató panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja Felhasználónak.

22.4. Szolgáltató panasz esetén az Fgytv. rendelkezései alapján járunk el. Ha a panasz kezelésével Ön nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát az Fgytv. rendelkezései szerint átadjuk Önnek. Levelezési címünkre vagy e-mail elérhetőségünkre megküldött panasz esetén, az írásbeli panaszt a beérkezését követő 30 napon belül megvizsgáljuk és érdemben megválaszoljuk, továbbá intézkedünk arról, hogy a válaszunk eljusson Önhöz. Ha a panaszát elutasítjuk, álláspontunkról az elutasításra vonatkozó érdemi válaszunkban, indoklásunkkal együtt tájékoztatjuk Önt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát kötelesek vagyunk az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése értelmében 3 évig megőrizni.Felhasználó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

  • A 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
  • Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek aktuális elérhetőségeit az alábbi linken találja: https://bekeltetes.hu/tartalom/401/menu/401
  • A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve és elérhetősége:


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

  • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  • Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.
  • Telefon: +36 (76) 501 525, +36 (76) 501 532, +36 (70) 938 4765
  • Fax száma: +36 (76) 501 538
  • E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
  • Honlap cím: bacsbekeltetes.hu
  • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
  • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

22.5. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, panasza esetén igénybe veheti az Európai Bizottság online vitarendezési eszközét. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ezt követően pedig Felhasználó bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a honlapon keresztül. További információ az Európai Bizottság honlapján érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr

22.6. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróságon is megindíthatja a pert.

23. Vis maior

23.1. Szolgáltatóként nem felelünk az Önt, mint Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely hatókörünkön kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

23.2. Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett Fél akaratától függetlenül következik be, az egyik Fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (pl.: háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot, stb.). Nem vagyunk felelősek a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a vis maior események közreműködőinket (alvállalkozóinkat) hátráltatják vagy akadályozzák. A vis maior esemény bekövetkezte esetén haladéktalanul írásban tájékoztatjuk az előzetesen megadott kapcsolattartási elérhetőségein. Nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis maior körülmények következtében nem képes az érintett Fél, így szerződéses kötelezettségeink szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak.

23.3. A koronavírus (COVID-19) járványra, illetve az orosz-ukrán háborúra figyelemmel tájékoztatjuk Önt, hogy mivel a koronavírus, illetve az orosz-ukrán háború kereskedelmi forgalomra, az üzletmenetünkre, munkaszervezésünkre gyakorolt hatása rövid időközönként változik, illetve arra Szolgáltatóként semmilyen ráhatásunk nincsen, így az ilyen okból eredő késedelemért, illetve esetleges részben vagy egészben történő meghiúsulásért eredő felelősségünket teljes egészében kizárjuk. Ön a koronavírussal, illetve az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos tájékoztatásunkat jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi. Szolgáltatóként egyeztetéseket folytatunk Önnel a késedelemből, meghiúsulásból eredő következmények csökkentése, kiküszöbölése, esetleges megoldások kidolgozása céljából a megadott elérhetőségein.

24. Szerzői jogok

24.1. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

24.2. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a megrendelés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználóknak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

24.3. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://momzee.hu/ domain nevére, az ehhez tartozó aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az adatbázis kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Szolgáltató külön engedélyt ad.

24.4. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az adatbázist módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

25. Záró rendelkezések

25.1. Jelen ÁSZF minden rendelkezése önállóan értelmezendő. Abban az esetben, ha valamely bíróság vagy hatóság döntéséből eredően egyes részei a továbbiakban nem alkalmazandóak, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és joghatás kiváltására alkalmasak maradnak.

25.2. Tájékoztatjuk, hogy a jogviszonnyal kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.

25.3. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevőkre a szolgáltatás időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók, azaz a megrendelésekre a megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Fenntartjuk a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, mely változásokról a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 30 nappal tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit, és a módosított ÁSZF elérhetőségét, valamint a módosítás hatályba lépésének napját is. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel szemben az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.

25.4. Nem vonatkozik a 30 napos határidő az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokra. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigálunk, vagy olyan pontosításokat eszközölünk, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha saját magunkra, mint Szolgáltatóra vonatkozó adatot korrigálunk. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 30 napos határidőnél rövidebb is lehet. Felhasználóként Ön mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A mellékletek ide kattintva érhetőek el.